Weekly Agenda during week of September 7 - 13, 2020


Probíhající schůze: 59. schůze (10. 9. 2020 - 10. 9. 2020)

Pondělí 7. září 2020


Pod záštitou místopředsedy zahraničního výboru Jiřího Kobzy se uskuteční
seminář na téma
„Spravedlnost a vymahatelnost práva: Žijeme v právním státě?“
od 10.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

 

Úterý 8. září 2020

Tisková konference předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka
o legislativních prioritách v boji proti korupci v souvislosti s plněním doporučení skupiny GRECO. Obsahem jeho iniciativy je mj. zákon o lobbování a návrh Etického kodexu poslance PSP ČR
od 10.00 hodin v novinářském atriu Poslanecké sněmovny


Jednání protikorupční pracovní skupiny předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka
od 13.00 hodin v místnosti č. 120 ( neveřejné jednání)


Výbor pro zdravotnictví pod záštitou jeho předsedkyně Věry Adámkové
a hospodářský výbor pod záštitou jeho předsedy Radima Fialy, ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zdravotnictví pořádají
seminář na téma
„Zdravotnické prostředky a notifikované osoby“
od 11.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Rozpočtový výbor pod záštitou předsedkyně výboru Miloslavy Vostré pořádá
seminář na téma
„Daňové výjimky v rámci daňového balíčku – stravenkový paušál“
od 14.00 hodin v místnosti č. 108

Tisková konference předsedkyně výboru pro zdravotnictví Věry Adámkové, za účasti místopředsedy vlády Karla Havlíčka ke zdravotnickým prostředkům a notifikovaným osobám
od 12.30 hodin v novinářském atriu Poslanecké sněmovny

Tisková konference poslaneckého klubu KDU-ČSL se uskuteční

ve 13.30 hodin v novinářském atriu Poslanecké sněmovny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Petiční výbor
č. 32 (8. září 2020, od 14:00)
Rozpočtový výbor
Seminář Daňové výjimky v rámci daňového balíčku - stravenkový paušál (8. září 2020, od 17:00)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 55 (8. až 10. září 2020)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Zdravotnické prostředky a notifikované osoby (8. září 2020, od 11:00)
UPV - Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení
č. 17 - neveřejná (8. září 2020, od 14:00)
PV - Podvýbor pro svobodu slova a média
č. 13 (8. září 2020, od 11:00)
Stálá komise pro hybridní hrozby
č. 1 (8. září 2020, od 13:00)
Stálá komise pro Ústavu České republiky
č. 22 (8. září 2020, od 11:30)

 

Středa 9. září 2020


Výbor pro obranu pod záštitou místopředsedy výboru Antonína Staňka pořádá
seminář na téma
„Budoucnost a perspektivy českého obranného průmyslu
v době po koronavirové pandemii“

od 14.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 44 - upravená pozvánka (9. září 2020, od 9:30)
Rozpočtový výbor
č. 43 (9. září 2020, od 9:00)
Ústavně právní výbor
č. 67 (9. a 10. září 2020, od 10:00)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 55 (8. až 10. září 2020)
Výbor pro obranu
č. 36 (9. září 2020, od 8:30)
Výbor pro sociální politiku
č. 55 (9. září 2020, od 8:30)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 39 - vstup pouze se zakrytými dýchacími cestami (9. září 2020, od 9:00)
Výbor pro zdravotnictví
č. 70 (9. září 2020, od 14:00)
Výbor pro životní prostředí
č. 30 (9. září 2020, od 11:00)
VB - Podvýbor pro Hasičský záchranný sbor České republiky
č. 6 (9. září 2020, od 15:00)
VZ - Podvýbor pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe, propojení vědy a praxe
č. 9 (9. září 2020, od 11:00)
UPV - Podvýbor pro justici a soudní samosprávu
č. 6 (9. září 2020, od 9:00)

 

Čtvrtek 10. září 2020


59. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 10.00 hodin
podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny


Zákony - prvé čtení

1. Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Petra Fialy, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /sněmovní tisk 947/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

2. Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Petra Fialy, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /sněmovní tisk 948/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

3. Senátní návrh zákona, o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, do rozpočtů územních samosprávných celků /sněmovní tisk 959/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

4. Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Václava Klause, Pavly Golasowské, Mariana Jurečky, Pavla Bělobrádka, Stanislava Juránka, Ondřeje Benešíka, Jana Čižinského, Marka Výborného, Jana Bartoška a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 896/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Zákon - druhé čtení

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní /sněmovní tisk 922/ - druhé čtení

Další bod

6. Podpora OSVČ působících v oblasti živé kultury

Zákony - prvé čtení

7. Návrh poslanců Dominika Feriho, Radky Maxové, Jana Bauera, Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové, Pavly Golasowské, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 182/ - prvé čtení

8. Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 854/ - prvé čtení

Výbor pro bezpečnost

40. schůze výboru byla zrušena!


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 33 (10. září 2020, od 9:00)
Ústavně právní výbor
č. 67 (9. a 10. září 2020, od 10:00)
Výbor pro bezpečnost
č. 40 (10. září 2020, od 9:00)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 55 (8. až 10. září 2020)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 42 (10. září 2020, od 8:00)
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 17 - zasedání je zrušeno (10. září 2020, od 16:15)

 

Pátek 11. září 2020

Původně plánované akce byly zrušeny.

 

You may also be interested in
ISP (login)