Hlasování
72. schůze, 4. 12. 2020

Procedurální hlasování
102 - 105 (4. 12. 2020)

443. Zpráva o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2019 /sněmovní tisk 823/
106 - 107 (4. 12. 2020)

474. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2019 do září 2020 /sněmovní tisk 1054/
108 - 109 (4. 12. 2020)

1. Vládní návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1102/ - zkrácené jednání
110 - 116 (4. 12. 2020)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1103/ - zkrácené jednání
117 - 122 (4. 12. 2020)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1104/ - zkrácené jednání
123 - 125 (4. 12. 2020)

Procedurální hlasování
126 (4. 12. 2020)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1105/ - zkrácené jednání
127 - 128 (4. 12. 2020)

350. Návrh poslance Jana Hamáčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. /sněmovní tisk 794/ - třetí čtení
129 - 132 (4. 12. 2020)


ISP (login)