Hlasování
58. schůze, 29. 9. 2020

Procedurální hlasování
230 - 244 (29. 9. 2020)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 673/5/ - vrácený Senátem
245 - 246 (29. 9. 2020)

442. Návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky /sněmovní tisk 782/
247 (29. 9. 2020)

454. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023 /sněmovní tisk 876/
248 (29. 9. 2020)

210. Návrh poslanců Jakuba Jandy, Adama Kalouse, Václava Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 662/ - prvé čtení
249 - 250 (29. 9. 2020)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 880/ - prvé čtení
251 - 252 (29. 9. 2020)

50. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů /sněmovní tisk 881/ - prvé čtení
253 - 254 (29. 9. 2020)

492. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
255 (29. 9. 2020)

454. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023 /sněmovní tisk 876/
256 - 259 (29. 9. 2020)


ISP (login)