Hlasování poslankyně
Ing. Hana Aulická Jírovcová
33. schůze, 11. 7. 2019

53. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
74 (11. 7. 2019)

28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě podepsaný 6. února 2019 v Bruselu /sněmovní tisk 450/ - prvé čtení
75 - 76 (11. 7. 2019)

49. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016 /sněmovní tisk 113/
77 (11. 7. 2019)


ISP (login)