Hlasování
6. schůze, 14. 2. 2014

Procedurální hlasování
131 (14. 2. 2014)

76. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 13/ - třetí čtení
132 (14. 2. 2014)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 10/ - třetí čtení
133 - 140 (14. 2. 2014)

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu /sněmovní tisk 29/ - třetí čtení
141 - 144 (14. 2. 2014)

32. Vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) /sněmovní tisk 81/ - prvé čtení
145 - 149 (14. 2. 2014)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě /sněmovní tisk 28/ - třetí čtení
150 (14. 2. 2014)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 31/ - třetí čtení
151 - 152 (14. 2. 2014)

80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 53/ - třetí čtení
153 - 155 (14. 2. 2014)

68. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2012 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2012 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 51/
156 (14. 2. 2014)

28. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi /sněmovní tisk 66/ - prvé čtení
157 (14. 2. 2014)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 73/ - prvé čtení
158 (14. 2. 2014)

31. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014 /sněmovní tisk 78/ - prvé čtení
159 - 160 (14. 2. 2014)

81. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi /sněmovní tisk 108/ - prvé čtení
161 - 162 (14. 2. 2014)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 84/ - prvé čtení
163 (14. 2. 2014)

63. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013 /sněmovní tisk 19/
164 - 166 (14. 2. 2014)

65. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2012 /sněmovní tisk 22/
167 (14. 2. 2014)

69. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2012 /sněmovní tisk 52/
168 - 169 (14. 2. 2014)

70. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2012 /sněmovní tisk 61/
170 (14. 2. 2014)

71. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014 /sněmovní tisk 64/
171 (14. 2. 2014)


ISP (login)