Hlasování
6. schůze, 13. 2. 2014

Procedurální hlasování
114 - 116 (13. 2. 2014)

77. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Dohoda o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře, která byla sjednána 10. května 1973 /sněmovní tisk 34/ - druhé čtení
117 (13. 2. 2014)

66. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012 /sněmovní tisk 36/
118 (13. 2. 2014)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 92/ - prvé čtení
119 (13. 2. 2014)

26. Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Miroslava Grebeníčka, Miroslava Opálky a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 59/ - prvé čtení
120 (13. 2. 2014)

27. Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 60/ - prvé čtení
121 - 124 (13. 2. 2014)

55. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
125 - 126 (13. 2. 2014)

57. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (2)
127 (13. 2. 2014)

58. Návrh na volbu Veřejného ochránce práv
128 - 130 (13. 2. 2014)


ISP (login)