Hlasování
59. schůze, 28. 6. 2017

Procedurální hlasování
38 - 45 (28. 6. 2017)

191. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 /sněmovní tisk 1100/ - prvé čtení
46 - 47 (28. 6. 2017)

83. Návrh poslanců Romana Váni, Milana Chovance, Igora Jakubčíka, Zuzky Bebarové Rujbrové, Bronislava Schwarze a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 1021/ - třetí čtení
48 (28. 6. 2017)

38. Návrh poslance Radka Vondráčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. /sněmovní tisk 1124/ - prvé čtení
49 - 50 (28. 6. 2017)

135. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
51 - 52 (28. 6. 2017)

139. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie
53 (28. 6. 2017)

140. Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny
54 - 55 (28. 6. 2017)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1029/ - druhé čtení
56 - 57 (28. 6. 2017)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1072/ - druhé čtení
58 (28. 6. 2017)


ISP (login)