Hlasování
57. schůze, 25. 5. 2017

342. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
155 - 158 (25. 5. 2017)

Procedurální hlasování
159 (25. 5. 2017)

246. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé /sněmovní tisk 1105/ - prvé čtení
160 - 162 (25. 5. 2017)

228. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Minamatská úmluva o rtuti, přijatá v Kumamoto dne 10. října 2013 /sněmovní tisk 968/ - druhé čtení
163 (25. 5. 2017)


ISP (login)