Hlasování
57. schůze, 19. 5. 2017

Procedurální hlasování
74 - 79 (19. 5. 2017)

256. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 747/ - třetí čtení
80 - 88 (19. 5. 2017)

266. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1055/ - třetí čtení
89 (19. 5. 2017)

340. Informace předsedy vlády o opatřeních proti zneužívání zajišťovacích příkazů Finanční správou
90 (19. 5. 2017)


ISP (login)