Hlasování
57. schůze, 16. 5. 2017

Procedurální hlasování
1 - 36 (16. 5. 2017)

199. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 499/ - prvé čtení
37 - 39 (16. 5. 2017)


ISP (login)