Hlasování
57. schůze, 7. 6. 2017

350. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke 100. výročí bitvy u Zborova /sněmovní dokument 6519/
247 (7. 6. 2017)

Procedurální hlasování
248 - 251 (7. 6. 2017)

258. Návrh poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 742/ - třetí čtení
252 - 257 (7. 6. 2017)

291. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1003/ - třetí čtení
258 - 272 (7. 6. 2017)

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1067/ - prvé čtení
273 - 274 (7. 6. 2017)

265. Vládní návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže) /sněmovní tisk 991/ - třetí čtení
275 - 276 (7. 6. 2017)

262. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 855/ - třetí čtení
277 - 287 (7. 6. 2017)

352. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
288 - 291 (7. 6. 2017)

353. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu
292 (7. 6. 2017)

354. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
293 (7. 6. 2017)

355. Návrh na volbu členů Rady České televize
294 (7. 6. 2017)

356. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu
295 (7. 6. 2017)

357. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
296 (7. 6. 2017)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 903/ - druhé čtení
297 - 299 (7. 6. 2017)

351. Informace předsedy vlády ke zvýšení platů pracovníků v sociálních službách
300 (7. 6. 2017)


ISP (login)