Hlasování
56. schůze, 4. 4. 2017

Procedurální hlasování
1 - 41 (4. 4. 2017)

65. Vládní návrh zákona o platebním styku /sněmovní tisk 1059/ - prvé čtení
42 - 44 (4. 4. 2017)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/8/ - vráceno prezidentem
45 (4. 4. 2017)

Procedurální hlasování
46 (4. 4. 2017)

2. Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 876/3/ - vrácený Senátem
47 - 48 (4. 4. 2017)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 810/4/ - vrácený Senátem
49 (4. 4. 2017)

4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní /sněmovní tisk 873/4/ - vrácený Senátem
50 - 51 (4. 4. 2017)


ISP (login)