Hlasování
55. schůze, 15. 3. 2017

Procedurální hlasování
259 - 260 (15. 3. 2017)

55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 816/ - prvé čtení
261 - 262 (15. 3. 2017)

56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 862/ - prvé čtení
263 - 264 (15. 3. 2017)

71. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 947/ - prvé čtení
265 - 269 (15. 3. 2017)

72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 948/ - prvé čtení
270 - 272 (15. 3. 2017)

299. Daňové podvody ministra financí
273 (15. 3. 2017)

297. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu
274 (15. 3. 2017)

298. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
275 (15. 3. 2017)

299. Daňové podvody ministra financí
276 - 278 (15. 3. 2017)

285. Informace vlády o postupu ve věci nevýhodné privatizace OKD
279 - 293 (15. 3. 2017)

Procedurální hlasování
294 - 295 (15. 3. 2017)


ISP (login)