Hlasování
55. schůze, 3. 3. 2017

Procedurální hlasování
204 - 207 (3. 3. 2017)

225. Vládní návrh zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) /sněmovní tisk 994/ - třetí čtení
208 - 219 (3. 3. 2017)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 928/ - druhé čtení
220 (3. 3. 2017)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 987/ - prvé čtení
221 (3. 3. 2017)

78. Vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech /sněmovní tisk 1025/ - prvé čtení
222 (3. 3. 2017)


ISP (login)