Hlasování
54. schůze, 31. 1. 2017

Procedurální hlasování
263 - 276 (31. 1. 2017)

296. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2017 /sněmovní dokument 5582/
277 (31. 1. 2017)

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 706/6/ - vrácený Senátem
278 - 280 (31. 1. 2017)

8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 723/7/ - zamítnutý Senátem
281 (31. 1. 2017)


ISP (login)