Hlasování
54. schůze, 19. 1. 2017

290. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
191 (19. 1. 2017)

282. Informace vlády o postupu ve věci nevýhodné privatizace OKD
192 (19. 1. 2017)

Procedurální hlasování
193 (19. 1. 2017)

201. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 30. října 2016 /sněmovní tisk 996/ - prvé čtení
194 (19. 1. 2017)


ISP (login)