Hlasování
54. schůze, 18. 1. 2017

Procedurální hlasování
156 - 163 (18. 1. 2017)

263. Zpráva o finanční stabilitě 2015/2016 /sněmovní tisk 849/
164 (18. 1. 2017)

264. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2015 /sněmovní tisk 850/
165 (18. 1. 2017)

265. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2016 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2016) /sněmovní tisk 890/
166 (18. 1. 2017)

215. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 855/ - třetí čtení
167 (18. 1. 2017)

216. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 841/ - třetí čtení
168 - 182 (18. 1. 2017)

255. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
183 - 184 (18. 1. 2017)

63. Vládní návrh zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) /sněmovní tisk 994/ - prvé čtení
185 - 190 (18. 1. 2017)


ISP (login)