Hlasování
54. schůze, 12. 1. 2017

290. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
61 - 62 (12. 1. 2017)

Procedurální hlasování
63 - 65 (12. 1. 2017)

256. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o způsobu přihlašování se k ústním interpelacím prostřednictvím elektronického informačního systému Poslanecké sněmovny /sněmovní dokument 5389/
66 (12. 1. 2017)

257. Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2015 /sněmovní tisk 762/
67 (12. 1. 2017)

269. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2017 /sněmovní tisk 986/
68 (12. 1. 2017)

198. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině, přijatý ve Štrasburku dne 15. června 2016 /sněmovní tisk 967/ - prvé čtení
69 (12. 1. 2017)

199. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Minamatská úmluva o rtuti, přijatá v Kumamoto dne 10. října 2013 /sněmovní tisk 968/ - prvé čtení
70 - 71 (12. 1. 2017)

200. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 5. října 2016 /sněmovní tisk 988/ - prvé čtení
72 (12. 1. 2017)

201. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 30. října 2016 /sněmovní tisk 996/ - prvé čtení
73 - 76 (12. 1. 2017)


ISP (login)