Hlasování
54. schůze, 11. 1. 2017

Procedurální hlasování
18 - 20 (11. 1. 2017)

2. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/14/ - vráceno prezidentem
21 (11. 1. 2017)

203. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 783/ - třetí čtení
22 - 31 (11. 1. 2017)

204. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 821/ - třetí čtení
32 (11. 1. 2017)

205. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní /sněmovní tisk 868/ - třetí čtení
33 - 36 (11. 1. 2017)

248. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
37 (11. 1. 2017)

249. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
38 (11. 1. 2017)

250. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
39 (11. 1. 2017)

251. Návrh na volbu člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
40 (11. 1. 2017)

252. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu
41 (11. 1. 2017)

253. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
42 (11. 1. 2017)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. …/2017 Sb., a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 984/ - prvé čtení
43 - 46 (11. 1. 2017)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 990/ - prvé čtení
47 (11. 1. 2017)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 681/ - prvé čtení
48 - 51 (11. 1. 2017)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 973/ - prvé čtení
52 (11. 1. 2017)

281. Informace ministra dopravy Dana Ťoka k situaci na dokončovaném úseku D8
53 - 60 (11. 1. 2017)


ISP (login)