Hlasování
53. schůze, 8. 12. 2016

256. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
226 - 229 (8. 12. 2016)

Procedurální hlasování
230 - 232 (8. 12. 2016)

175. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 887/ - druhé čtení
233 (8. 12. 2016)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 958/ - prvé čtení
234 - 235 (8. 12. 2016)

262. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 1280 ze 48. schůze dne 30. června 2016 ke zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při realizaci stavby dálnice D47
236 (8. 12. 2016)

216. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2015 /sněmovní tisk 885/
237 (8. 12. 2016)

217. Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období červenec až prosinec 2015 /sněmovní tisk 748/
238 (8. 12. 2016)

218. Působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace NATO v roce 2016 /sněmovní tisk 760/
239 (8. 12. 2016)

219. 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016 /sněmovní tisk 802/
240 (8. 12. 2016)

220. Informace o nasazení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2015 /sněmovní tisk 835/
241 (8. 12. 2016)

221. 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016 /sněmovní tisk 904/
242 (8. 12. 2016)

222. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2016 /sněmovní tisk 913/
243 (8. 12. 2016)

224. Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2015 /sněmovní tisk 765/
244 (8. 12. 2016)

226. Zpráva o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury České republiky pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky za rok 2015 /sněmovní tisk 773/
245 - 246 (8. 12. 2016)

227. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2015 do září 2016 /sněmovní tisk 939/
247 - 248 (8. 12. 2016)

228. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 /sněmovní tisk 794/
249 (8. 12. 2016)

229. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 /sněmovní tisk 917/
250 (8. 12. 2016)

233. Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2015 /sněmovní tisk 806/
251 (8. 12. 2016)

234. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2015 /sněmovní tisk 809/
252 (8. 12. 2016)

235. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2015 /sněmovní tisk 863/
253 (8. 12. 2016)

236. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2015 /sněmovní tisk 884/
254 (8. 12. 2016)

237. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2015 /sněmovní tisk 893/
255 (8. 12. 2016)

238. Informace o podpořeném financování za rok 2015 /sněmovní tisk 844/
256 (8. 12. 2016)

239. Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2015 /sněmovní tisk 845/
257 (8. 12. 2016)


ISP (login)