Hlasování
50. schůze, 10. 11. 2016

Procedurální hlasování
332 - 333 (10. 11. 2016)

265. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny - třetí čtení
334 - 335 (10. 11. 2016)

232. Výroční zpráva o činnosti veřejné ochránkyně práv za rok 2015 /sněmovní tisk 768/
336 - 338 (10. 11. 2016)

165. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda /sněmovní tisk 932/ - prvé čtení
339 (10. 11. 2016)

266. Informace vlády České republiky o budoucnosti letecké záchranné služby po 1. 1. 2017
340 (10. 11. 2016)


ISP (login)