Hlasování
50. schůze, 27. 10. 2016

261. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
222 - 223 (27. 10. 2016)

Procedurální hlasování
224 (27. 10. 2016)

240. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2015 (ve srovnání s rokem 2014) /sněmovní tisk 831/
225 (27. 10. 2016)

241. Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2015, Vyhodnocení Koncepce boje proti extremismu pro rok 2015 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2016 /sněmovní tisk 834/
226 (27. 10. 2016)


ISP (login)