Hlasování
50. schůze, 26. 10. 2016

Procedurální hlasování
174 (26. 10. 2016)

175. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony /sněmovní tisk 642/ - třetí čtení
175 - 211 (26. 10. 2016)

264. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny - třetí čtení
212 - 213 (26. 10. 2016)

216. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
214 (26. 10. 2016)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 /sněmovní tisk 921/ - prvé čtení
215 - 216 (26. 10. 2016)

58. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 927/ - prvé čtení
217 - 221 (26. 10. 2016)


ISP (login)