Hlasování
50. schůze, 19. 10. 2016

Procedurální hlasování
26 - 27 (19. 10. 2016)

166. Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 411/ - třetí čtení
28 - 35 (19. 10. 2016)

167. Vládní návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 412/ - třetí čtení
36 - 59 (19. 10. 2016)

168. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 413/ - třetí čtení
60 - 76 (19. 10. 2016)

169. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 745/ - třetí čtení
77 - 79 (19. 10. 2016)

170. Vládní návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí /sněmovní tisk 746/ - třetí čtení
80 (19. 10. 2016)

202. Návrh poslanců Stanislava Humla, Jiřího Koskuby, Františka Adámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 866/ - třetí čtení
81 (19. 10. 2016)

215. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
82 - 84 (19. 10. 2016)

220. Stanovisko Poslanecké sněmovny k rezoluci UNESCO upírající práva Státu Izrael na Chrámovou horu a Zeď nářků v Jeruzalémě
85 - 88 (19. 10. 2016)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 909/ - prvé čtení
89 - 90 (19. 10. 2016)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 928/ - prvé čtení
91 - 94 (19. 10. 2016)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích /sněmovní tisk 929/ - prvé čtení
95 - 97 (19. 10. 2016)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 886/ - prvé čtení
98 - 99 (19. 10. 2016)


ISP (login)