Hlasování
49. schůze, 15. 9. 2016

Procedurální hlasování
205 - 214 (15. 9. 2016)

195. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě /sněmovní tisk 870/ - prvé čtení
215 (15. 9. 2016)

196. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé /sněmovní tisk 897/ - prvé čtení
216 (15. 9. 2016)

197. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o ochraně všech osob před nuceným zmizením /sněmovní tisk 896/ - prvé čtení
217 (15. 9. 2016)

183. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé /sněmovní tisk 722/ - druhé čtení
218 (15. 9. 2016)

184. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé /sněmovní tisk 656/ - druhé čtení
219 (15. 9. 2016)

204. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 887/ - prvé čtení
220 - 221 (15. 9. 2016)

205. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi (Varšava, 16. května 2005) /sněmovní tisk 894/ - prvé čtení
222 (15. 9. 2016)

217. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2014 /sněmovní tisk 542/
223 (15. 9. 2016)

219. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2014 /sněmovní tisk 577/
224 (15. 9. 2016)

220. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2015 /sněmovní tisk 769/
225 (15. 9. 2016)

221. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2014 /sněmovní tisk 582/
226 (15. 9. 2016)

222. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2015 /sněmovní tisk 767/
227 (15. 9. 2016)

224. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Joint Enterprise v Kosovské republice /sněmovní tisk 662/
228 (15. 9. 2016)

225. 4. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015 /sněmovní tisk 665/
229 (15. 9. 2016)

226. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2016 /sněmovní tisk 695/
230 (15. 9. 2016)

227. Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016 /sněmovní tisk 703/
231 (15. 9. 2016)

228. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2015 /sněmovní tisk 735/
232 (15. 9. 2016)


ISP (login)