Hlasování
49. schůze, 13. 9. 2016

Procedurální hlasování
145 - 149 (13. 9. 2016)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 723/ - druhé čtení
150 - 152 (13. 9. 2016)

257. Informace předsedy vlády o skutečném postoji k migraci a k dohodě Evropské unie s Tureckem
153 (13. 9. 2016)


ISP (login)