Hlasování
49. schůze, 6. 9. 2016

Procedurální hlasování
1 - 31 (6. 9. 2016)

1. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 587/5/ - vrácený Senátem
32 (6. 9. 2016)

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku /sněmovní tisk 504/6/ - vrácený Senátem
33 (6. 9. 2016)

3. Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony /sněmovní tisk 568/9/ - vrácený Senátem
34 - 37 (6. 9. 2016)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 608/5/ - vrácený Senátem
38 (6. 9. 2016)

5. Návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 589/4/ - vrácený Senátem
39 (6. 9. 2016)

60. Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek /sněmovní tisk 828/ - prvé čtení
40 - 43 (6. 9. 2016)


ISP (login)