Hlasování
48. schůze, 28. 6. 2016

Procedurální hlasování
1 - 24 (28. 6. 2016)

1. Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě /sněmovní tisk 275/6/ - vrácený Senátem
25 (28. 6. 2016)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 590/5/ - vrácený Senátem
26 - 28 (28. 6. 2016)

Procedurální hlasování
29 (28. 6. 2016)

1. Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě /sněmovní tisk 275/6/ - vrácený Senátem
30 (28. 6. 2016)

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 610/7/ - zamítnutý Senátem
31 (28. 6. 2016)

190. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016
32 - 35 (28. 6. 2016)


ISP (login)