Hlasování
47. schůze, 1. 6. 2016

Procedurální hlasování
229 - 232 (1. 6. 2016)

156. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 587/ - třetí čtení
233 - 237 (1. 6. 2016)

157. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí /sněmovní tisk 639/ - třetí čtení
238 - 245 (1. 6. 2016)

158. Vládní návrh zákona celní zákon /sněmovní tisk 716/ - třetí čtení
246 - 248 (1. 6. 2016)

159. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona /sněmovní tisk 717/ - třetí čtení
249 - 256 (1. 6. 2016)

195. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
257 (1. 6. 2016)

44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 783/ - prvé čtení
258 - 259 (1. 6. 2016)

30. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /sněmovní tisk 699/ - druhé čtení
260 - 261 (1. 6. 2016)


ISP (login)