Hlasování
47. schůze, 27. 5. 2016

150. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 600/ - třetí čtení
193 - 198 (27. 5. 2016)

151. Vládní návrh atomového zákona /sněmovní tisk 560/ - třetí čtení
199 - 205 (27. 5. 2016)

152. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona /sněmovní tisk 561/ - třetí čtení
206 - 208 (27. 5. 2016)

153. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 379/ - třetí čtení
209 (27. 5. 2016)

Procedurální hlasování
210 - 211 (27. 5. 2016)

154. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 574/ - třetí čtení
212 - 214 (27. 5. 2016)


ISP (login)