Hlasování
47. schůze, 26. 5. 2016

231. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
182 - 185 (26. 5. 2016)

210. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2014 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2014 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 643/
186 (26. 5. 2016)

211. Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2016 s Vyjádřením vlády a se souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2016 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 784/
187 (26. 5. 2016)

209. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2014 /sněmovní tisk 595/
188 - 189 (26. 5. 2016)

144. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat /sněmovní tisk 731/ - prvé čtení
190 - 192 (26. 5. 2016)


ISP (login)