Hlasování
47. schůze, 25. 5. 2016

149. Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek /sněmovní tisk 508/ - třetí čtení
34 - 172 (25. 5. 2016)

201. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2015 /sněmovní dokument 4363/
173 (25. 5. 2016)

202. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2012 až 2014 /sněmovní dokument 4364/
174 (25. 5. 2016)

13. Vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce /sněmovní tisk 763/ - druhé čtení
175 - 176 (25. 5. 2016)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 764/ - druhé čtení
177 - 179 (25. 5. 2016)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony /sněmovní tisk 568/ - druhé čtení
180 (25. 5. 2016)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ - druhé čtení
181 (25. 5. 2016)


ISP (login)