Hlasování
44. schůze, 6. 5. 2016

Procedurální hlasování
447 - 448 (6. 5. 2016)

221. Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2016 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2015) /sněmovní tisk 726/
449 (6. 5. 2016)

222. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2015 /sněmovní tisk 755/
450 (6. 5. 2016)

168. Vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) /sněmovní tisk 646/ - třetí čtení
451 - 454 (6. 5. 2016)

169. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) /sněmovní tisk 647/ - třetí čtení
455 - 459 (6. 5. 2016)

170. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 677/ - třetí čtení
460 - 471 (6. 5. 2016)

171. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 510/ - třetí čtení
472 - 476 (6. 5. 2016)

172. Vládní návrh zákona o některých přestupcích /sněmovní tisk 554/ - třetí čtení
477 - 480 (6. 5. 2016)

173. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich /sněmovní tisk 555/ - třetí čtení
481 - 485 (6. 5. 2016)

71. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 597/ - prvé čtení
486 (6. 5. 2016)

75. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 724/ - prvé čtení
487 - 488 (6. 5. 2016)

Procedurální hlasování
489 (6. 5. 2016)


ISP (login)