Hlasování
44. schůze, 19. 4. 2016

Procedurální hlasování
197 - 213 (19. 4. 2016)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 450/5/ - vrácený Senátem
214 - 215 (19. 4. 2016)

Procedurální hlasování
216 - 218 (19. 4. 2016)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 547/5/ - vrácený Senátem
219 (19. 4. 2016)

4. Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 637/9/ - vrácený Senátem
220 (19. 4. 2016)

5. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 638/8/ - vrácený Senátem
221 (19. 4. 2016)

21. Vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru /sněmovní tisk 679/ - druhé čtení
222 (19. 4. 2016)

23. Vládní návrh zákona celní zákon /sněmovní tisk 716/ - druhé čtení
223 (19. 4. 2016)

Procedurální hlasování
224 (19. 4. 2016)

23. Vládní návrh zákona celní zákon /sněmovní tisk 716/ - druhé čtení
225 (19. 4. 2016)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona /sněmovní tisk 717/ - druhé čtení
226 (19. 4. 2016)


ISP (login)