Hlasování
39. schůze, 27. 1. 2016

Procedurální hlasování
94 - 96 (27. 1. 2016)

143. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 464/ - třetí čtení
97 - 124 (27. 1. 2016)

Procedurální hlasování
125 (27. 1. 2016)

183. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
126 - 127 (27. 1. 2016)

184. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
128 (27. 1. 2016)

32. Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 637/ - druhé čtení
129 (27. 1. 2016)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení
130 - 134 (27. 1. 2016)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 510/ - prvé čtení
135 (27. 1. 2016)

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 677/ - prvé čtení
136 - 138 (27. 1. 2016)

68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 685/ - prvé čtení
139 - 141 (27. 1. 2016)


ISP (login)