Hlasování
27. schůze, 30. 4. 2015

Procedurální hlasování
73 - 74 (30. 4. 2015)

86. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (Lanzarote, 25. října 2007) /sněmovní tisk 457/ - prvé čtení
75 - 78 (30. 4. 2015)

113. Návrh na odvolání některých členů orgánů Poslanecké sněmovny
79 (30. 4. 2015)

114. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny - třetí čtení
80 - 81 (30. 4. 2015)

140. Informace ministra financí a ministryně pro místní rozvoj k financování monitorovacího systému evropských fondů
82 - 84 (30. 4. 2015)


ISP (login)