Hlasování
26. schůze, 9. 4. 2015

Procedurální hlasování
155 - 158 (9. 4. 2015)

129. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé /sněmovní tisk 370/ - druhé čtení
159 (9. 4. 2015)

136. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 394 ve výborech Poslanecké sněmovny
160 (9. 4. 2015)

8. Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Jaroslava Foldyny, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 181/ - druhé čtení
161 (9. 4. 2015)

9. Návrh poslanců Kristýny Zelienkové, Jany Pastuchové, Margity Balaštíkové, Jeronýma Tejce, Miloslava Janulíka, Radima Fialy, Miloslavy Vostré, Jitky Chalánkové, Jaroslava Zavadila, Jaroslava Krákory, Jaroslava Faltýnka, Martina Stropnického, Igora Nykla, Karla Raise, Bronislava Schwarze, Antonína Sedi, Josefa Vondráška, Pavla Čiháka, Heleny Langšádlové, Milana Brázdila, Jiřího Petrů, Jiřího Holečka, Romana Procházky a Bohuslava Chalupy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - druhé čtení
162 - 163 (9. 4. 2015)

99. Systém kontrol ve veřejné správě /sněmovní dokument 530/
164 (9. 4. 2015)

100. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 /sněmovní tisk 178/
165 (9. 4. 2015)

101. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 /sněmovní tisk 312/
166 (9. 4. 2015)

102. Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2013 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR /sněmovní tisk 190/
167 - 168 (9. 4. 2015)

103. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2014 /sněmovní tisk 346/
169 (9. 4. 2015)

106. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013 /sněmovní tisk 198/
170 (9. 4. 2015)

107. Informace o podpořeném financování za rok 2013 /sněmovní tisk 230/
171 (9. 4. 2015)

108. Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2013 /sněmovní tisk 231/
172 (9. 4. 2015)

114. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2013 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2013 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 361/
173 (9. 4. 2015)

116. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2012 /sněmovní tisk 247/
174 (9. 4. 2015)

117. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2013 /sněmovní tisk 286/
175 (9. 4. 2015)


ISP (login)