Hlasování
23. schůze, 22. 12. 2014

Procedurální hlasování
249 (22. 12. 2014)

138. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 291/4/ - vrácený Senátem
250 (22. 12. 2014)

139. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/3/ - vrácený Senátem
251 (22. 12. 2014)

Procedurální hlasování
252 (22. 12. 2014)


ISP (login)