Hlasování
23. schůze, 4. 12. 2014

134. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
23 - 26 (4. 12. 2014)

127. Zpráva o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 /sněmovní tisk 327/
27 - 28 (4. 12. 2014)

128. Zpráva o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013 /sněmovní tisk 328/
29 (4. 12. 2014)

103. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k podpoře občanského vzdělávání /sněmovní dokument 1700/
30 (4. 12. 2014)

56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze 23. září 2013 /sněmovní tisk 136/ - druhé čtení
31 (4. 12. 2014)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 123/ - druhé čtení
32 (4. 12. 2014)

59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace /sněmovní tisk 137/ - druhé čtení
33 (4. 12. 2014)

99. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47 - 2. kolo
34 (4. 12. 2014)

101. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu - 2. kolo
35 (4. 12. 2014)


ISP (login)