Hlasování
2. schůze, 6. 12. 2013

7. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny
28 - 43 (6. 12. 2013)

8. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a střednědobých výdajových rámců na rok 2015 a 2016 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní dokument 83/
44 - 45 (6. 12. 2013)

9. Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013
46 (6. 12. 2013)

Procedurální hlasování
47 (6. 12. 2013)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (login)