Hlasování
10. schůze, 13. 6. 2014

Procedurální hlasování
71 - 75 (13. 6. 2014)

88. Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2014 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2013) /sněmovní tisk 128/
76 (13. 6. 2014)

89. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2013 /sněmovní tisk 148/
77 - 78 (13. 6. 2014)

101. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013 /sněmovní tisk 189/
79 - 80 (13. 6. 2014)

10. Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/ - druhé čtení
81 (13. 6. 2014)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 175/ - druhé čtení
82 (13. 6. 2014)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 149/ - prvé čtení
83 (13. 6. 2014)

18. Vládní návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin) /sněmovní tisk 213/ - prvé čtení
84 - 85 (13. 6. 2014)


ISP (login)