Hlasování poslance
PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA
6. schůze, 14. 2. 2014

Procedurální hlasování
131 (14. 2. 2014)

76. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 13/ - třetí čtení
132 (14. 2. 2014)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 10/ - třetí čtení
133 - 140 (14. 2. 2014)

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu /sněmovní tisk 29/ - třetí čtení
141 - 144 (14. 2. 2014)

32. Vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) /sněmovní tisk 81/ - prvé čtení
145 - 149 (14. 2. 2014)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě /sněmovní tisk 28/ - třetí čtení
150 (14. 2. 2014)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 31/ - třetí čtení
151 - 152 (14. 2. 2014)

80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 53/ - třetí čtení
153 - 155 (14. 2. 2014)

68. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2012 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2012 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 51/
156 (14. 2. 2014)

28. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi /sněmovní tisk 66/ - prvé čtení
157 (14. 2. 2014)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 73/ - prvé čtení
158 (14. 2. 2014)

31. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014 /sněmovní tisk 78/ - prvé čtení
159 - 160 (14. 2. 2014)

81. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi /sněmovní tisk 108/ - prvé čtení
161 - 162 (14. 2. 2014)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 84/ - prvé čtení
163 (14. 2. 2014)

63. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013 /sněmovní tisk 19/
164 - 166 (14. 2. 2014)

65. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2012 /sněmovní tisk 22/
167 (14. 2. 2014)

69. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2012 /sněmovní tisk 52/
168 - 169 (14. 2. 2014)

70. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2012 /sněmovní tisk 61/
170 (14. 2. 2014)

71. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014 /sněmovní tisk 64/
171 (14. 2. 2014)


ISP (login)