Hlasování poslance
PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA
53. schůze, 30. 11. 2016

Procedurální hlasování
25 (30. 11. 2016)

199. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 683/ - třetí čtení
26 - 36 (30. 11. 2016)

Procedurální hlasování
37 (30. 11. 2016)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní /sněmovní tisk 873/ - druhé čtení
38 (30. 11. 2016)


ISP (login)