Hlasování poslance
PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA
50. schůze, 26. 10. 2016

Procedurální hlasování
174 (26. 10. 2016)

175. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony /sněmovní tisk 642/ - třetí čtení
175 - 211 (26. 10. 2016)

264. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny - třetí čtení
212 - 213 (26. 10. 2016)

216. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
214 (26. 10. 2016)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 /sněmovní tisk 921/ - prvé čtení
215 - 216 (26. 10. 2016)

58. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 927/ - prvé čtení
217 - 221 (26. 10. 2016)


ISP (login)