Hlasování poslance
PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA
36. schůze, 18. 12. 2015

Procedurální hlasování
339 (18. 12. 2015)

224. Změna usnesení vlády ze dne 20. října 2014 č. 850, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017 /sněmovní tisk 664/
340 (18. 12. 2015)

Procedurální hlasování
341 (18. 12. 2015)


ISP (login)