Hlasování poslance
PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA
12. schůze, 23. 7. 2014

Procedurální hlasování
52 (23. 7. 2014)

20. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 153/ - třetí čtení
53 - 63 (23. 7. 2014)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 214/ - třetí čtení
64 (23. 7. 2014)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - třetí čtení
65 - 69 (23. 7. 2014)


ISP (login)