Hlasování poslance
doc. RNDr. Miloslav Bačiak, Ph.D.
1. schůze

3. Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů
1 - 2 (25. 11. 2013)

4. Návrh na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů
3 (25. 11. 2013)

6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru
4 (27. 11. 2013)


ISP (login)