Hlasování poslance
Mgr. Roman Sklenák
36. schůze, 17. 12. 2015

220. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2016 /sněmovní tisk 661/
333 (17. 12. 2015)

221. Dotační programy zemědělství pro rok 2016 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 663/
334 (17. 12. 2015)

222. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. září 2014 /sněmovní tisk 343/ - druhé čtení
335 (17. 12. 2015)

195. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2014 /sněmovní tisk 446/
336 (17. 12. 2015)

223. K problematice označování zboží z izraelských osad
337 - 338 (17. 12. 2015)


ISP (login)