Hlasování poslance
Mgr. Roman Sklenák
36. schůze, 11. 12. 2015

Procedurální hlasování
244 - 248 (11. 12. 2015)

199. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2014 /sněmovní tisk 530/
249 (11. 12. 2015)

200. Zpráva o finanční stabilitě 2014/2015 /sněmovní tisk 531/
250 (11. 12. 2015)

201. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2015 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2015) /sněmovní tisk 573/
251 (11. 12. 2015)

53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 600/ - prvé čtení
252 (11. 12. 2015)

51. Vládní návrh atomového zákona /sněmovní tisk 560/ - prvé čtení
253 - 255 (11. 12. 2015)

52. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona /sněmovní tisk 561/ - prvé čtení
256 (11. 12. 2015)

47. Vládní návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic) /sněmovní tisk 627/ - prvé čtení
257 - 259 (11. 12. 2015)


ISP (login)