Hlasování poslance
Mgr. Roman Sklenák
2. schůze

Procedurální hlasování
1 - 2 (4. 12. 2013), 47 (6. 12. 2013)

2. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
3 - 4 (4. 12. 2013)

3. Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny
5 (4. 12. 2013)

4. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny
6 - 23 (4. 12. 2013)

5. Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2013 (2. až 6. volební období) /sněmovní dokument 5/
24 - 27 (4. 12. 2013)

7. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny
28 - 43 (6. 12. 2013)

8. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a střednědobých výdajových rámců na rok 2015 a 2016 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní dokument 83/
44 - 45 (6. 12. 2013)

9. Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013
46 (6. 12. 2013)


ISP (login)